MENU

   Strona główna

   Aktualno¶ci

   Zarz±d

   Członkowie

   Zasady działania

   O Rotary

   Galeria

   Nasze sprawy

   Dystrykt 2230

   Kontakt


   Pokochaj ludzko¶ć
   całym sercem

  


Stowarzyszenie RC Giżycko - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000077097

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2000 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy obywatel Polski może przekazać 1% płaconego przez siebie podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Prosimy o wspieranie działalności charytatywnej Rotary Club Giżycko -istniejącego i działającego od 2002 roku w naszym powiecie, a od grudnia 2004 mającego status organizacji pożytku publicznego. Rotary Club Giżycko pomaga lokalnej społeczności zarówno ze środków własnych jak i z pozyskiwanych pieniędzy z odpisów 1 %. W ostatnim roku przekazaliśmy mieszkańcom chodziki i wózki dla niepełnosprawnych, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny oraz Giżycka Grupa Regatowa otrzymały tablice multimedialne wraz z oprogramowaniem, zakupiliśmy Giżyckiej Grupie Regatowej przyczepę podłodziową, wybudowaliśmy i przekazaliśmy mieszkańcom miasta dwa boiska do gry w bule wraz z wyposażeniem, organizowaliśmy dla dzieci z Giżycka i okolic zabawę choinkową oraz imprezę na Dzień Dziecka i po raz pierwszy dla wszystkich „Święto ziemniaka”. Środki uzyskane na II mazurskim zlocie samochodów zabytkowych zostały przekazane na zakup protezy panu, który stracił nogę skutek wypadku komunikacyjnego. Ponadto organizujemy co roku Międzynarodowe Młodzieżowe Rejsy Żeglarskie. Wspólnie z innymi klubami Rotary, wspieramy Olsztyńską Klinikę „Budzik dla dorosłych” i współpracujemy z klubami litewskimi przy projekcie przeciwdziałania samobójstwom wśród młodzieży. W tym roku z odpisów 1 % otrzymaliśmy 43 225,90 zł, z czego, zgodnie z wolą darczyńców, przekazaliśmy łącznie 20 016,10 zł na leczenie i rehabilitację trzech osób, a pozostałą kwotę wraz z innymi darowiznami i środkami własnymi – razem 62 098,70 zł wpłaciliśmy na zakup USG dla oddziału urologii giżyckiego szpitalu. Dotychczas Rotary Club Giżycko przeznaczył na cele społeczne ponad 1 milion złotych. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i przekazane nam w poprzednich latach pieniądze. Prosimy o dalsze wspieranie naszej działalności, przekazując i w tym roku 1 % podatku na nasze stowarzyszenie.

Wypełniaj±c PIT-37  należy wpisać w rubryce 124 numer KRS oraz w rubryce 125 kwotę, jak± przekazujemy.
W PIT-28 numer KRS wpisuje się w rubryce 134, a kwotę w rubryce 135.

.

1% podatku mog± przekazać:
- ryczałtowcy – PIT 28,
- przedsiębiorcy – PIT 36,
- przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
- pracownicy – PIT 37 (rubryki 131 i 132)
- gracze giełdowi – PIT 38,
- osoby, które sprzedały nieruchomo¶ć – PIT 39.

Powrót
   RC Giżycko